Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Trị

kc

TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ
 
Địa chỉ: Đường Hùng Vương – Thành Phố Đông Hà
Điện thoại: 0233.3553955 - 0233.3555881;
Fax: 0233.553955 Website:etp.quangtri.gov.vn

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

1. Vị trí, chức năng:  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Quảng Trị là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Công Thương, có chức năng phục vụ quản lý nhà nước ngành Công Thương tại địa phương, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực hoạt động khuyến công và hoạt động xúc tiến thương mại được quy định tại Nghị định 134/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn; Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại; Thực hiện các dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại cho các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có nhu cầu về đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
2.1 Về công tác Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp
- Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án và các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc ban hành và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;
- Trực tiếp thực hiện các hoạt động khuyến công theo chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công được giao;
- Tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về phát triển công nghiệp nông thôn (CNNT) và hoạt động khuyến công tại địa phương.
- Xây dựng, lưu giữ và khai thác dữ liệu điện tử về CNNT tại Trung tâm như: quy hoạch phát triển các ngành, sản phẩm; cơ sở CNNT và nhu cầu cần hỗ trợ; danh mục các dự án cần kêu gọi đầu tư; các dự án có hiệu quả cao cần phổ biến nhân rộng; nguồn nguyên liệu - thị trường, cơ hội kinh doanh liên kết hợp tác hoặc mua bán sản phẩm.
- Xây dựng  các chương trình truyền hình, truyền thanh; ấn phẩm; tờ rơi, tờ gấp; trang web và các hình thức thông tin đại chúng khác để phổ biến kiến thức, mô hình sản xuất kinh doanh tiêu biểu, thiết bị - công nghệ tiên tiến, thông tin thị trường và các thông tin khác cho cơ sở sản xuất kinh doanh công nghiệp, thương mại tại địa phương.
- Thực hiện các hoạt động tư vấn khuyến công, bao gồm:
+ Lập dự án đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, năng lượng và các công trình khác ( bao gồm đầu tư mới, đầu tư mở rộng); dự án về xử lý ô nhiễm môi trường; sản xuất sạch hơn và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả;.
+ Tư vấn về các lĩnh vực : marketting quản lý tài chính- kế toán- sản xuất –nhân lực, thiết kế mẫu mã và chất lượng sản phẩm, huy động vốn, xin ưu đãi đầu tư; áp dụng phương pháp quản lý chất lượng, sản xuất và kinh doanh như ISO, GMF, HACCP và các thủ tục hành chính khác theo quy định của pháp luật, phù hợp quy hoạch phát triển công nghiệp theo vùng, lãnh thổ của địa phương;
+ Tổ chức các hoạt động tư vấn khuyến công tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh, điểm tư vấn khuyến công tại các xã, huyện thị trong tỉnh, các Hội chợ, triễn lãm; tư vấn trực tiếp tại cơ sở; tư vấn qua mạng internet, điện thoại, cá phương tiện thông tin đại chúng khác;
- Ký kết, thực hiện các hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật với các tổ chức, cá nhân nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên, trước pháp luật về các hợp đồng do Trung tâm ký kết, thực hiện.
- Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hoạt động khuyến công tự nguyện và hỗ trợ kinh phí cho chương trình, kế hoạch, các đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh.
- Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ khuyến công đối với hoạt động khuyến công cấp huyện, thị và cấp xã trên địa bàn tỉnh.
2.2 Về công tác Xúc tiến thương mại:
- Tham gia xây dựng chiến lược phát triển thương mại; tham mưu, đề xuất chương trình, kế hoạch, đề án phát triển thị trường nội địa, thị trường xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh.
- Tư vấn kinh doanh đối với các doanh nghiệp: Tư vấn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về thị trường, mặt hàng, công nghệ, kỹ thuật kinh doanh; Đồng thời giúp đỡ, tư vấn và hướng dẫn cho các doanh nghiệp nước ngoài muốn phát triển kinh doanh tại Quảng Trị về luật pháp, môi trường kinh doanh, tìm kiếm đối tác;
- Giới thiệu doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác kinh doanh, mở rộng thị trường; Tổ chức cho các đoàn doanh nghiệp địa phương giao tiếp với doanh nghiệp trong và ngoài nước và ngược lại, giới thiệu cho các doanh nghiệp các tỉnh, thành phố trong nước và nước ngoài có điều kiện thăm dò, khảo sát, tìm kiếm đối tác liên doanh, liên kết để hợp tác phát triển kinh doanh tại địa bàn tỉnh.
- Thu thập, xử lý, lưu trữ thông tin về chính sách thương mại, tình hình thị trường, giá cả, tổ chức mạng lưới, môi trường đầu tư để phục vụ cho chương trình xúc tiến thương mại. Thường xuyên phát hành thông tin thông qua bản tin, website, các chương trình phát thanh truyền hình, tập gấp, đĩa CDROM về thị trường, hàng hoá, tìm kiếm đối tác, giới thiệu sản phẩm mới…
- Tổ chức, hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm thương mại; vận động, tổ chức, hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương tham gia triển lãm, hội chợ, quảng cáo trong nước và quốc tế.
- Tham mưu, chủ trì tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế về kỹ năng xúc tiến thương mại, nghiệp vụ quản lý kinh doanh các mặt hàng có điều kiện (xăng, dầu, Gas…), xây dựng và phát triển thương hiệu, kỹ năng quản trị, kiến thức thương phẩm và các nghiệp vụ khác về lĩnh vực hỗ trợ phát triển thương mại.
3. Cơ cấu tổ chức
3.1 Lãnh đạo Trung tâm:
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại có Giám đốc và 02 phó giám đốc.
a. Giám đốcTrung tâm do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở công Thương và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm;
b. Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp việc cho Giám đốc Trung tâm về các lĩnh vực công tác do Giám đốc Trung tâm phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm do Giám Đốc Sở Công Thương quyết định theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm.
3.2 Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại
Trung tâm có 02 phòng chuyên môn nghiệp vụ để giúp việc cho Giám đốc Trung tâm thực hiện các chức năng nhiệm vụ được giao; Gồm:
  • Phòng hành chính tổng hợp.
  • Phòng nghiệp vụ.
 
Nghề đan lát mỹ nghệ
Nghề mộc mỹ nghệ
Chế biến gạch tự nhiên
Hội chợ nghề mỹ nghệ
Xuất khẩu đồ mỹ nghệ
Nhà máy gạch không nung
Nhà máy gạch không nung
Hội chợ thương mại ASEAN
Hội chợ nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc
Liên kết website
Tỉ giá ngoại tệ (Vietcombank)
Code Buy Transfer Sell
AUD 16.00 16.00 17.00
CNY 3.00 3.00 3.00
DKK - 3.00 3.00
SAR - 6.00 6.00
THB 660.78 734.20 761.78
USD 23.00 23.00 23.00
sua cua cuondieu khien cua cuon, Đại học Duy Tân, Tuyển sinh Đại học 2017, mặt bằng tầng one verandah,xác minh số điện thoại , thuê thám tử uy tín
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây